Main page / Prezenční studium

Presenční forma oboru Živočišné biotechnologie

Prezenční forma magisterského oboru "Živočišné biotechnologie" byla již akreditována dne 15.8.2002 (č.j. 23416/2002-30), která však v současné době ještě nebude zahájena, protože studenti prostupných bakalářských programů a oborů, zejména zootechnického (ale i ostatních nabízených naší univerzitou), ještě neukončili své bakalářské studium.

Předpokládané otevření oboru v presenční formě (podle zájmu studentů) v akademickém roce 2009/2010.

Oficiální dokumentace

  • 01. svazek - Všichni uživatelé - popis základních postupů práce s UIS
  • 02. svazek - Student - popis operací ve studijním systému v UIS, které student může provádět a také jak získat různé informace o svém studiu (Zobrazení průchodu studiem, Odevzdávání prací a projektů, Vybrat si témata v rozpisech, Přihlašování na zkoušky, Registrace, zápisy, změny po zápisech, eLearning, ...)