Main page / News

News

Novinka: 

Informace o přijímacím řízení uchazečů do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijímacího řízení a další info

Dny otevřených dveří:

  • 6. ledna 2017 v 10.00 hodin v posluchárně Q 01
  • 20. ledna 2017 v 10.00 hodin v posluchárně Q 01
  • 3. února 2017 v 10.00 hodin v posluchárně Q 01

  • Přihlášky ke studiu zaslat do 31. března 2017
  • Přijímací zkoušky do N-Mgr. studia: 20. května 2017
  • Zápisy přijatých studentů AF do N-Mgr. studia: 19. - 20. června 2017
  • Zápisy přijatých studentů z jiných univerzit do N-Mgr. studia: 7. - 15. července 2017
  • Náhradní zápis přijatých studentů do N-Mgr. studia / Zápisy studentů přijatých na odvolání do N-Mgr. studia: 1. - 5. září 2017

Tento navazující magisterský obor byl reakreditována na další 4 roky. (24. 4. 2016)

Vzory testů z oblasti fyziologie a genetiky živočichů pro přijímací řízení (22. 3. 2011)

Okruhy otázek (22. 3. 2011)

Personální změna studijní referentky - nově je vaše studijní referentka paní  Bc. Martina Sobolová (5. 1. 2016)